Trenéři našeho klubu se od sezony 2015/16 hlásí k tomu, že jejich zájmem je aplikovat a rozvíjet principy a způsoby práce tak, jak jsou prezentovány na školeních tohoto programu, který je z části autorským dílem lidí působících dlouhodobě ve FŠ Třebíč – Martin Daněk a PaedDr. Luděk Procházka, Csc.. Kromě nich je hlavním spoluautorem a s Martinem jedním ze dvou jediných lektorů pan Jiří Vorlický, který v současné době působí u mládeže FC Zbrojovka Brno.

Velmi stručně o programu:
„He-Art“ vznikl spojením anglických ekvivalentů slov SRDCE a UMĚNÍ, což podle autorů vystihuje podstatu a filosofii tohoto programu. Ten stojí na 3 samostatných pilířích, které jsou však navzájem propojeny:

Koučování
způsob učení a komunikace zcela odlišný od tradičního direktivního, příkazového a instruktážního stylu.


Koncentrovaná praxe
způsob vytváření her a cvičení, ve kterých se hráči zcela přirozeně učí návykům fotbalu budoucnosti.


Prostředí
vytváření hodnot a pravidel, na kterých stojí spolupráce kouče, hráče a širšího okolí.


Tento program propojuje nejen zkušenosti autorů, ale také poznatky nejlepších světových koučovacích škol (The Inner Game – Tim Gallwey apod.). Nejen díky tomu se povědomí o něm rychle šíří po České Republice i po Slovensku a to i v dalších sportech. Od léta 2015 je postupně zaváděn např. do přípravy reprezentačních družstev ČR ve Florbalu.