PŘÍSPĚVKY NA 1. POLOLETÍ KAŽDÉ SEZÓNY splatné do konce ŘÍJNA daného roku
PŘÍSPĚVKY NA 2. POLOLETÍ KAŽDÉ SEZÓNY splatné do konce ÚNORA daného roku

Platby bez zvýhodnění ZÁKLADNÍ SOUROZENCI
ROČNÍK Částka/měsíc Částka/pololetí Částka/měsíc Částka/pololetí
2008 – dorost 350,- Kč 1.925,- Kč 260,- Kč 1.430,- Kč
2009 250,- Kč 1.375,- Kč 190,- Kč 1.045,- Kč
školička 200,- Kč 1.000,- Kč 180,- Kč 900,- Kč
Střídavé starty 2008 – dor. 150,- Kč 825,- Kč 110,- Kč 550,- Kč
Střídavé starty 2009 110,- Kč 550,- Kč

 

možnosti platby:
1) hotově trenérovi dané skupiny
2) hotově paní Křečkové (tel.: +420 602 861 723)
3) bankovním převodem:
– č.ú.: 4500006001 / 7940
– var. symbol: rodné číslo hráče
– do zprávy pro příjemce uveďte jméno hráče

Pro hráče hostující ve FŠ platí stejná výše příspěvků a stejná pravidla jejich placení jako pro kmenové hráče FŠ.
Hráči mající ve FŠ střídavý start během prvního roku příspěvky ve FŠ neplatí. Počínaje druhým rokem platí 150 ,- Kč / měs., tj. 825,- Kč za pololetí, sourozenci každý 110 ,- Kč / měs., tj. 605,- Kč pololetně.

Zvýhodněné platby ZÁKLADNÍ SOUROZENCI
ROČNÍK Částka/měsíc Částka/pololetí Částka/měsíc Částka/pololetí
2008 – dorost 300,- Kč 1.650,- Kč 210,- Kč 1.155,- Kč
2009 200,- Kč 1.100,- Kč 140,- Kč 770,- Kč
Střídavé starty 2008 – dor. 130,- Kč 715,- Kč 90,- Kč 495,- Kč
Střídavé starty 2009 90,- Kč 495,- Kč 90,- Kč 495,- Kč

 

Nad stanovenou částku mají rodiče možnost platit „dobrovolný příspěvek“ FŠ Třebíč, který není nijak určen a jeho výše závisí vždy na plátci.