Slovo šéftrenéra

Vážení rodiče, fanoušci, hráči a přátelé fotbalu v Třebíči,

jsem rád, že Vás mohu informovat o dění v našem fotbalovém klubu SK Fotbalové škole Třebíč. I přestože se jako společnost nacházíme ve složité době, tak těch pozitivních zpráv a událostí máme více.

Širší členská základna

V klubu se nám dále daří rozšiřovat hráčská základna a přivádět tak děti k fotbalu nejen v přípravkových, ale i v žákovských kategoriích. Máme pokoru a sebereflexi, každého dítěte holky či kluka sportujícího v našem klubu si vážíme. Snažíme se dělat fotbal pro všechny dle našich hodnot a principů, abychom dokázali kvalitně pracovat s talentovanými dětmi na výkonnostní úrovni, tak i s dětmi, které si chtějí jít prostě „jen tak“ zahrát a mají fotbal jako jeden z koníčků. 

Spolupráce s ukrajinskými trenéry a hráči z dynama kyjev

V poslední době se naskytla možnost pomoct několikero ukrajinským rodinám, jejichž děti, hráči Dynama Kyjev, u nás budou na jaře hráčsky působit a budou také chodit do naší partnerské školy ZŠ Na Kopcích. Vnímáme to jako vzájemnou pomoc, kdy my pomůžeme jim, oni pak nám. Ať už svým projevem na hřišti či předáváním zkušeností našim dětem.

Všestranný rozvoj | jesličky  – školička

V kategorii jesliček, které má na starosti Martin Daněk, nám jde v podstatě o to, aby si děti hrály a vyzkoušeli co nejvíce činností. 

Ve školičce, jež je vedena Tomášem Beranem, si chceme s dětmi také co nejvíce hrát a vytvářet dětem takové prostředí, ve kterém budou moci naplno, bez různých tradičních omezení, rozvíjet svůj potenciál. 

Všestranný rozvoj se zaměřením na fotbalové dovednosti a rozhodování |přípravky

V mladších přípravkách U8 (r.n. 2014) a U9 (r.n. 2013), které jsou pod vedením Pavla Chalupy a Michala Kabeláče, se neustále snažíme o všestranný pohybový rozvoj a především o rozvoj herního mozku. Když se přijdete podívat na trénink často uvidíte mnoho braneček, různě velké prostory, to všechno proto, aby dítě mohlo přirozeně manipulovat s míčem do všech směrů a touto formou si tak vytvářelo širokou paletu dovedností a rozvíjelo tak své herní myšlení. 

Kategorie starších přípravek s trenéry Beranem a Křečkem, pak navazuje a dále precizuje dovednosti, děti se nachází v tzv. předskupinovém období, proto začínáme pomalu a citlivě pracovat se skupinou jakou celkem. Snažíme se, někdy, děti dělit do skupin dle výkonnosti, máme tak respekt k indidividuálmímu tempu a učení každého dítěte. 

rozvoj dovedností a skupinového období, Součinnost a přechodové fáze |žáci

V kategorii mladších žáků U12 (r.n. 2010) a U13 (r.n. 2009) pak trenéři Miloslav Bukáček a Vojta Dvořák navazují neustále na komplexní rozvoj hráče jako individuality a začínají vědomě pracovat se skupinou. To znamená, že postupně své role a kompetence přenáší na skupinu.

Starší žáci U14 (r.n. 2008) a U15 (r.n. 2007), kteří společně s dorosteneckými celky patří pod vedoucího trenéra “ velkého fotbalu” Jaroslava Boráka, se aktuálně zaměřují na dva herní pilíře a to jak zakládání akcí v součinnosti s brankářem a proaktivní přístup k obranné fázi. Trenéři starších žáků Tomáš Růžička a Miroslav Paděra pak tyto pilíře zařazují do herních podmínek. Neustále však klademe důraz na techniku a rozvoj herních činností jednotlivce. I přes úvodní nízký počet hráčů v těchto ročnících se nám postupně daří týmy doplňovat. 

Rozvoj taktické i fyzické připravenosti | Dorost

V dorostenecké kategorii U17, pod vedením trenéra Lukáše Hráčka, se hráči společně s trenéry věnovali vysokému presinkovému postavení a chování hráčů po zisku míče, právě aplikace moderních aktuálních trendů ve fotbale je typická i pro starší kategorii U19 vedenou trenérem Vojtěchem Lampířem, jež ordinuje svým svěřencům herní koncept, který je založen na dominanci s míčem, což znamená, že v tréninku hráči hrají mnoho her na malém prostoru.

Brankáři

V našem klubu pracujeme také s brankáři, kdy k našemu zkušenému Frantovi Piskovi se přidal Přemek Pospíšil, oba tak vytvořili silnou trenérskou dvojici, která je každý čtvrtek k dispozici všem brankářům i dětem, které bych chtěli zkusit gólmanský trenínk. 

Početní i výkonnostní růst dívčí i ženské sekce

V poslední době se nám v klubu dynamicky rozrůstá dívčí a ženská sekce, což je výsledkem činnosti trenéra Tomáše Berana, jehož entuziasmus a systematická práce přináší své ovoce, jednak v podobě zájmu holek hrát fotbal v Třebíči a pak také jejich individuálního a týmového zlepšování. 

Vzhledem k událostem, které se v Třebíči odehrály, jsme z kraje roku trenérsky vypomáhali HFK Třebíč. S největší pravděpodobností dojde ke spojení obou klubů, od čehož si slibujeme vytvoření kvalitnějšího prostředí rozvoje pro všechny děti, mládež i dospělé v našem městě a celém regionu.

Ačkoli nám jako klubu postupně daří naplňovat naše cíle a rozrůstá se nám základna dětí a mládeže, tak jsme si vědomi, že i my máme nedostatky a není vše tak růžové jak by mohlo vypadat, věřím však, že všichni společně budeme schopni na těchto věcech zapracovat a budeme se zlepšovat. 

Závěrem

Závěrem chci ocenit všechny naši trenéry za jejich kvalitní práci, péči o naše děti a nadšení, s kterým to dělají. Chci také poděkovat všem našim rodičům, za jejich ochotu a otevřenost, i díky níž se můžeme posouvat!  

Sportovní třídy ZŠ Na Kopcích

Jsme rádi, že se nám daří navázaná spolupráce se ZŠ Na Kopcích. Díky vzniklé spolupráci mohly vzniknout první sportovní třídy, které jsou rozšířené o hodiny tělocviku a pomáhají nám tak lépe připravovat žáky po fyzické stránce. Věříme, že s postupem času budeme schopni nastavit vysoký standart a více tak optimalizovat rozvoj dětí a mládeže.

Mgr. Radomír Talafa

šéftrenér mládeže FŠ
+420 725 727 003