Foška se rozrůstá o další posilu!

Dovolujeme si vám představit formou krátkého rozhovoru nového člena fošácké rodiny, Mgr. Rostislava Helštýna.

Rosťo, ve fotbalovém prostředí se ví, že jste měl různé prestižní nabídky, například i od Fotbalové asociace České Republiky. Nabízí se prostá otázka – Proč jste se rozhodl svoji budoucnost částečně spojit s Fotbalovou školou Třebíč?

„S lidmi jako Martin Daněk nebo Luděk Procházka se už nějakou dobu známe a máme podobné názory. Způsob, jak tito lidé přemýšlí a jakým pracuje FŠ, je mi blízký. Už dlouho s Martinem hledáme možnosti, jak úžeji spolupracovat a momentálně tím, že nejsem vázán v žádném klubu, a že v Třebíči nepůjde o „plný úvazek“, jsme se na spolupráci dohodli..
Nabídky např. jít k jedné z Akademií nebo různě do klubů mě velmi těší, ale neumožňovaly mi věnovat se činnostem, pro které jsem se rozhodl poté, co jsem skončil v Baníku Ostrava.
Také chci dodat, že velikost klubu nebo post, pro mě nejsou měřítkem. Jde mi o způsoby, jakými lidé s dětmi pracují a mezi sebou spolupracují.“ 


Můžete se nám, prosím, blíže představit? Co by se o Vás veřejnost v Třebíči měla dozvědět? Co chcete třebíčskému fotbalu přinést?

„Ve fotbale mám za sebou ve fotbale 16 let, pracoval jsem se všemi kategoriemi od U6 po U19. 10 let jsme budovali mládež v Hlučíně, poté jsem pracoval v Opavě, u reprezentace U16 a U17 jako asistent trenéra a naposledy v Baníku Ostrava. Tam jako trenér, vedoucí trenér SCM a Metodik a šéftrenér mládeže. Momentálně ve fotbale působím nepřímo, převážně na bázi individuálních spoluprací.
V Třebíči se budu podílet zejména na budování základny pro děti 4 – 6 let. Zapojení se do tréninkového procesu je otázkou času a možností. Velmi mě motivuje svým know-how pomoci vytvořit prostředí, které bude dětem umožňovat se všestranně rozvíjet jak po pohybové, tak po mentální stránce a ruku v ruce s dalšími možnostmi dětem nabízet průpravu pro jakoukoli nejen pohybovou činnost. Jsem přesvědčen o tom, že právě v Třebíči je pro realizaci této myšlenky vhodný čas, prostor i lidé.“


Základna pro děti 4 – 6 let? Není to brzy?

„Naopak. Právě v tomto věku jsou děti predisponovány pro to, se lavinovitě učit novým dovednostem. My chceme vytvořit prostředí, které svým zaměřením dětem a jejich rodičům, formou hry a zážitkového učení, nabídne možnost získávat kvalitní základy a vztah k pohybu.“


Pohledem zvnějšku, v jakém stavu se podle Vás nachází třebíčský fotbal a kam mohou sahat jeho ambice?

„Mohu mluvit pouze o FŠ, a to ještě nepřímo. Informace mám na základě komunikace s Martinem Daňkem. Řada procesů a principů je podobných jako jsme začali nastavovat v Baníku (mimochodem, když jsem byl ve FCB, stál jsem o jeho příchod tam…).
Vím, že FŠ není v Třebíči jediným fotbalovým klubem a jako člověku zvenčí se nabízí myšlenka, proč jsou ve městě velikosti Třebíče dva fotbalové kluby. Je to jen úvaha, nicméně chápu, že dvě principiálně odlišné filozofie nemohou tvořit jednotný celek.
Každopádně Třebíč a region mají dostatečný potenciál na to, aby zde vznikla jak široká základna pro všestrannou průpravu, tak na to navazující FŠ. Není jednoduché provázat činnosti a procesy v klubu jak vztahově, tak obsahově a v této oblasti chci svou troškou Třebíči přispět.“ 


Je něco, čím může být třebíčský fotbal do budoucna unikátní?

„Jde nám o to vybudovat pro děti 4 – 6 let, nazvěme to, všesportovní přípravku. Už to je něco, co u nás zatím nikde neexistuje (určitě ne v rozměrech, které zamýšlíme my). Budeme dál rozvíjet FŠ stejně jako myšlenky směrem k vzdělávacímu centru pro trenéry, rodiče, rádi bychom do projektů zapojili i trenéry ostatních sportů, které mají v Třebíči tradici.
Vím, že myšlenky jsou jedna věc, jejich realizace druhá. Spolu s dalšími lidmi, kteří mají zájem se do našich projektů zapojovat, držíme v ruce unikátní know-how a víme, jak ho realizovat v praxi.“