Hodnocení školičky: Podzimní část sezóny 2022/2023

Předem děkuji trenérům a rodičům za energii, angažovanost a časové možnosti, které do školičky investujete.

Těžíme ze zkušenosti a ověřené systematiky Rosti Helštýna, ze které vyplynuly pilíře, o které se v tréninku opíráme. Každý trenér ví, že pilíře jsou v náplni oporou, nikoliv poutem, ve smyslu, když to tam přesně není, má mě to znervóznit. Jaké to jsou? Objevování a zacházení s míči, gymnastika a koordinace, sportovní hry a také protahování a regenerace těla.

Tréninky uzpůsobujeme energetice dětí, dbáme na energii svou a umožňujeme každému trenérovi volnost v tréninku, která je opřená o pilíře. Tréninky s nejmladšími dětmi absolvují i rodiče, aby se co nejvydatněji vytvořila vazba k pohybu a ke sportu. S jakou emocí a nadšením vstupuje do her rodič, takovou mají většinou děti. Nejstarší děti se pak od rodičů osamostatňují, to proto, aby se připravovaly na starší kategorii, kde jsou už rodiče mimo dění na hřišti, avšak plnohodnotnými partnery trenérů.

Ve školkách jsme navázali na práci Tomáše Berana. Návštěva školky probíhá tak, jak bych si jako dítě představoval. Vytváření vazby na základě znalosti jména dítěte, náplň, ve které se uplatní každý a k tomu sem tam pochvala, za konkrétní splněnou věc, která se opravdu povedla. Navíc vždy jeden z nás komunikoval s učitelkami a budoval další komunikační most.

S další spoluprací pokračujeme s florbalem a hokejem (společně jsme navštívili všech 14 školek, ve kterých si děti vyzkoušely fotbal, florbal i hokej). Také je v zárodku spolupráce s HTK (autobus přiveze na sportoviště HTK děti ze školky, ty následně sportují s trenéry tenisu a fotbalu). O rozměru dvou spoluprací rozhodne praxe a společné diskuse. Brzy zjistíme, jaká bude realita a další možnosti v započatých spolupracích.

Za sebou máme 2x schůzky s rodiči v hotelu Atom. Představili jsme jim materiál v podobě letáku a principiálnost zapojení rodičů. O zapojení rodičů a důležitosti vztahu rodič vs. dítě s rodiči dále mluvíme na trénincích. Druhá schůzka směřovala k osobnosti dětí a k nutnosti je osamostatňovat. 

 

Co se může dál podařit?

Třeba to, že se k nám do školičky připojí další děti a rodiče. Děkujeme, že nás doporučíte, protože to je pro nás odměna.

Za školičku a její tým – Kateřina Jurová, Martin Hynek, Rostislav Helštýn, Aleš Křeček, Martin Daněk, Jan Rambousek, Lukáš Durek a Pavel Chalupa

Vladimír Bodeček