Irena Křečková

Fotbalová škola je součástí mého života od jejího vzniku. V době, kdy ji manžel zakládal, jsem byla sice na mateřské dovolené, ale spolu s ním jsem prožívala první úspěchy i nezdary. Proto, i když je moje původní profese z jiného oboru, brala jsem jako samozřejmost, že se zapojím aktivně do činnosti FŠ. Sekretářkou klubu jsem už skoro deset let. Na starost mám veškerou administrativu a činnosti s ní spojené. I když jsou v klubu většinou trenéři – muži, já si je „srovnám“.