Rozhovor s vedoucím trenérem školičky, Luďkem Procházkou

1 ) S jakými cíli jste vstupovali do tohoto roku ve školičce a jak se vám podařilo je naplnit?

„Zaujmout pestrou činností a rozvojovým způsobem vedení co nejvíce dětí a jejich rodičů a také získat několik rodičů jako trenérských spolupracovníků. V nejstarším ročníku školičky, 2010, se objevilo téměř 30 dětí, z nich pokračovat v samostatném družstvu mladší přípravky bude tak 18 – 20. V porovnání s loňským roč. 2009, to je v počtu docházejících si tak o 10 více, v počtu pokračujících zhruba o 5 více. Velkou pomocí bylo ustálení trenérského týmu na 6 – 7, z toho 3 ženy. V tomto ohledu šlo o ročník výjimečně zdařilý!“

2) Objevilo se v tomto roce něco, co vás potěšilo, z čeho jste těžili a naopak, na čem byste chtěli více zapracovat další ročník?

„Potěšil mírný početní nárůst dětí a postupně se lepšící chápání velké většiny z nich, v čem mohou k příznivému průběhu tréninku přispět sami. Za zmínku stojí i viditelné fotbalové zlepšení mnohých, třebaže nácvik fotbalových dovedností není ve školičce přednostním úkolem. Jako každý rok i letos daly některé děti přednost jiným sportům nebo činnostem. Je dobře, že pro další rok se nám podařilo rozdělit školičku na dvě skupiny, zvlášť roč. 2011 a pak 2012 a mladší. To nám umožní lépe přizpůsobit obsah a nároky různé pokročilosti dětí.“

3) Objevili se nějaké individuální, nebo týmové úspěchy tuto sezónu?

„Cílem školičky je pomáhat rodičům v nasměrování dětí ke sportu, fotbalu především. Proto o nějakých úspěších v soutěžích včetně třeba individuálních ocenění nemá smyslu mluvit. Snahou našeho trenérského týmu bylo dát příležitost učit se hrát fotbalové utkání v malých formách každému, kdo soustavněji docházel na tréninky a projevil o fotbal zájem. V tomto ohledu bych za úspěch považoval sehrání celkem 15 turnajů, 8 halových, 5 v rámci jarního seriálu „Hrajeme si fotbal“, který pro nás připravuje Martin Minář, a 2 větších, venkovních – Třebíč Open a v Boskovicích.“