Mateřské školy

Péče o lidský a sportovní vývoj dětí a mladistvých se přirozeně neobejde nejen bez spolupráce a partnerství. Jedním z klíčových partnerů, jsou právě školky a školy. Máme nesmírnou radost, že jsme za roky naší existence navázali pevné a oboustranně prospěšné vztahy jak s třebíčskými mateřskými školkami, tak se školami základními a středními. Není náhodou, že mezi trenéry FŠ jsou každoročně i vysokoškolsky vzdělaní kantoři.


Pro všechny mateřské školky připravujeme každé jaro ukázky hravých tréninků přímo ve školkách. Děti se při nich mohou více seznámit s kopáním do míče a kouzlem fotbalu. V září se děti z MŠ účastní Dne fotbalu na Karlově náměstí – Měsíce náborů FAČR. V plánu pro školní rok 2015/16 máme vytvořit a organizačně i personálně zajistit sportovně-herní kroužky ve vybraných MŠ.


Zde si můžete prohlédnout několik fotek z akcí pro školičky pořádané v rámci projektu Zažij Fošku, podporovaného společností TEDOM a. s.