Stacionáře

Zvláštní místo v činnosti FŠ zaujímá dlouholetá spolupráce s organizacemi, které se starají o hendikepované. Konkrétně spolupracujeme s Denním rehabilitačním stacionářem a se Společností pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR – Okresní organizace Třebíč, o. s.. Těší nás, když fotbalem můžeme udělat radost druhým. Na každou akci, kterou pro hendikepované pořádáme, nebo spolupořádáme, se těšíme a sami z ní vždy čerpáme sílu do všedních dnů.


Fotbalovými soutěžemi v Denním stacionáři vítáme s družstvem Medvědů každým rokem jaro společně se stacionáři Barevný svět, Slunečnice a Úsměv. V červnu na stadiónu na Borovině pořádáme fotbalový turnaj spojený s tréninkem vybraných fotbalových dovedností. Medvědi jsou také pravidelnými účastníky zářijového Dne fotbalu na Karlově náměstí.


Zde si můžete prohlédnout několik fotek z akce „Fotbal pomáhá handicapovaným“, které pro naše kamarády ze stacionářů každoročně pořádáme.