Střední školy

spssPartnerství a spolupráce se středními školami teprve vznikají spolu s rozvojem dorostenecké kategorie ve FŠ. Těší nás velmi přátelské vztahy především se Střední školou stavební „na Kubišce“, kde jsme již před lety našli domov pro naše přípravková družstva.


Od šk. roku 2014/15 společně s vedením školy rozvíjíme program „Fotbal a kariéra“, v němž mají studenti, bez ohledu na klubovou příslušnost, možnost 1x týdně absolvovat hodinový fotbalový trénink pod vedením současných nebo dřívějších trenérů FŠ.