U9: Hodnocení podzimní části

Seznam zápasů

U9 - Mladší přípravka


Máme za sebou podzimní část sezóny a je tak na čase si zhodnotit, co se nám během této doby povedlo či nepovedlo a vytýčit si cíle pro následující období.

Vyjma základních entit, které patří do fošácké DNA, jsme se od počátku sezóny zaměřili na tato témata:

  • role hráčů na hřišti,
  • aktivita hráčů na hřišti,
  • co děláme po ztrátě míče,
  • práce s rodiči.

Role hráčů na hřišti

Aby se nám lépe hrálo, učíme se rozpoznávat role hráčů na hřišti. Jaký je rozdíl mezi obranou a útokem? Jedná se o úplně první věc, kterou jsme s dětmi začali po začátku sezóny probírat. Zároveň ji také děti poměrně rychle pochopily, za což jim náleží velká pochvala!

Aktivita hráčů na hřišti

V okamžiku, kdy jsme v držení míče, je naším cílem, aby každý z hráčů měl možnost zapojit se do hry. K tomu je potřeba, abychom se „neschovávali ve stínku“ (= nestáli u hráče nebo za hráčem), ale aktivně se „vystavovali sluníčku“ (= hledali volný prostor, kde můžu dostat míč). Toto téma se nám daří střídavě – vyskytují se zápasy, ve kterých se nám poměrně daří odpoutat se od kamarádů či kamarádek v dresech soupeře, ale jsou také zápasy, kdy se nám to moc ještě nedaří. Jedná se o téma, které nabourává naše dosud zažité chování na hřišti, proto je tento jev logický a potřebuje svůj čas. Jednoznačně se jedná o téma, ve kterém se stále můžeme, budeme a hlavně chceme zdokonalovat.

Co děláme po ztrátě míče?

Nemáme míč? Hrr na ně! S dětmi jsme se domluvili, že chceme trávit co nejvíce času s míčem, abychom mohli předvést, co všechno s ním už umíme. Ale jak na to? Víme, že k tomu chceme využít živelnost, kterou v sobě máme. Proto jsme si s dětmi stanovili dvě jasná pravidla, kterými jsou:

1) nejbližší hráč napadá

2) ostatní hráči na hřišti obsazují volné soupeře

Objektivně musím říci, že děti velmi dobře chápou, jak je pro jejich hru tohle přínosné a skládám klobouk dolů za to, jak nepříjemní dokáží při napadání být. Odměnou jim za to budiž získaný míč 🙂

Práce s rodiči

Nejen malí sportovci, ale i jejich rodiče jsou důležití. Proto se i s nimi snažíme aktivně pracovat a navazovat vztahy. Ať už za pomocí pravidelné komunikace, společných akcí (chystáme například předvánoční posezení), pomoci ostatním (chystáme se společně zapojit do projektu Ježíškova vnoučata), nebo například formou vzdělávacích schůzek. Ta zatím proběhla jen jedna, nicméně již máme naplánovanou druhou část a všichni trenéři věříme, že i tato aktivita nás jako celek může posunout. Abychom mohli dětem nabídnout optimální prostředí rozvoje, je nutností, aby trenéři i rodiče byli v souladu a děti neslyšely od trenérů a svých rodičů názory, které se navzájem vylučují.

Tréninková docházka od počátku sezóny

Tréninková docházka

Tréninkovou docházku v tomto období ovlivňují dva faktory:

  • časté nemoci,
  • ostatní sporty.

Rádi bychom měli děti zdravé a za účelem zlepšení jejich přirozené imunity jsme v průběhu zimního období zařadili jeden venkovní trénink týdně. Vždyť i bobovat se musí venku, tak proč ne hrát fotbal? Co se týče navštěvování ostatních sportů (zejména hokej či florbal), zde jsme jedině pro!

A co dál?

Z hlediska programu nás v průběhu zimních měsíců čeká několik turnajů. Již nyní za sebou máme první z nich, když jsme odehráli úvodní kolo Starez Cupu v Brně. Do konce tohoto kalendářního roku nás pak čeká níže uvedený program.

I nadále bychom rádi prohlubovali naše poznání u témat, která jsou popsána výše. K nim však přidáváme další dvě:

  • dynamická práce s míčem,
  • do jakého prostoru se chci dostávat s míčem.

Dynamická práce s míčem

Fotbal se neustále zrychluje, proto je potřeba umět nejen kvalitně pracovat s míčem, ale zvládnout to také v rychlosti. Rádi bychom svou pozornost tedy v následujícím období zaměřili právě sem. Metodickou podporu můžeme hledat také v interním vzdělávání našeho klubu, když právě poslední z nich bylo koncipováno tímto směrem.

Do jakého prostoru se chci dostávat s míčem

Na hřišti jsme odvážní a draví, avšak někdy se nám stává, že volba prostoru, do kterého se ženeme s míčem, je nám největší překážkou. Proto bychom se rádi dále zaměřili na to, kam se s míčem opravdu chceme dostávat. Chci se vydat tam, kde je plno? Není pro mě výhodnější vyhledávat prostor, ve kterém je volno? Vnímám vlastně tyto prostory, když mám míč u své kopačky?

Trenéři Kabeláč a Havelka