Hodnocení mládežnických týmů malého fotbalu

Seznam zápasů

V pondělí 6.12. 2021 proběhlo on-line formou interní klubové hodnocení malého fotbalu (od jesliček po kategorii mladších žáků) za polovinu sezóny 2021/2022.

Každý trenér prezentoval výsledky své práce, zmíněny byly níže uvedeny témata.

  • Čemu jsme věnovali v posledním půl roce nejvyšší pozornost na tréninku? Jaké to přineslo výsledky?
  • Využití metodicko organizačních forem v tréninkovém procesu
  • Hráčský kádr ročníku
  • Silné a slabé stránky procesu
  • Spolupráce (rodiče, trenéři)
  • Plán na příštího půl roku (čemu budeme věnovat pozornost a proč)

Celá akce proběhla v příjemné otevřené atmosféře, příští týden nás čeká druhá část tzn. velký fotbal.

Trenéři FŠ