Hodnocení soutěžní sezóny trenérem U19 J. Vrzáčkem

Jaké byly cíle pro letošní sezónu?
„Cílem U19 byla stabilizace v nové soutěži a její záchrana, v neposlední řadě připravit dorazové hráče na dospělý fotbal.“

Čeho se povedlo v sezóně povedlo docílit a kde máme rezervy?
„V kontextu celé sezóny byl výše stanovený cíl splněn, rezervy máme v individuálních dovednostech, tak v pohybových schopností.“

Jaké další kroky by měly následovat a co by mělo být podle vás zaměřením se do dalšího roku?
„Do kategorie U19 musí přicházet hráči daleko lépe připraveni v mnoha oblastech TE-TA (technicko-taktické) oblasti, silové, koordinační.., pokud chceme v budoucnu pomýšlet na 2.dorosteneckou ligu a vyšší soutěže u mužů. V novém soutěžním ročníku bude navýšen počet TJ, hlubší spolupráce U17 – U19 a také U19 – muži.“