Hodnocení soutěžního ročníku U8 trenérem V. Lampířem

Jaké byly cíle pro letošní sezónu?
„Hlavním cílem pro letošní sezónu bylo to, abychom byli zase o něco lepší než tu minulou. Kádr se nám oproti předchozím ročníkům více stabilizoval, což nám určitě pomohlo v mnoha směrech. Hlavním cílem nás trenérů byl posun každého jednotlivce po stránce pohybové, technické, mentální, ale už i taktické.“

Čeho se povedlo v sezóně docílit a kde máme rezervy?
„Největší posun jsme mohli pozorovat v týmové hře. Kluci už nehráli pouze na sebe, ale snažili se situaci vyřešit kombinací. V tréninkovém procesu však stále převažovalo zaměření na individuální herní výkon, kde každý jednotlivec udělal znatelný posun, někdo větší, někdo menší. Radost máme také z utváření a upevňování vztahů mezi našimi hráči.
Vždy je ale co zlepšovat, což nám ukázali hlavně soupeři na Třebíč Open. Největší rezervy vidíme v rychlosti. Naše technické dovednosti jsou na kvalitní úrovni, ale musíme se naučit pracovat pod větším tlakem a ve větší rychlosti.“

Jaké další kroky by měly následovat a co by mělo být podle vás zaměřením se do dalšího roku?
„Dalším krokem je krátký odpočinek po této sezóně. Ta nová začne začátkem srpna a naplno se rozjede po soustředění v Koněšíně. Hlavním zaměřením opět bude komplexní rozvoj našich hráčů jak po pohybové, tak i po technické a mentální stránce. Oproti právě končící sezóně se budeme více věnovat taktickým prvkům.“