Hodnocení U8: Podzimní část sezóny 2022/2023

Pro kategorii U8 bývá podzimní část mladší přípravky vždy velmi náročná. Některé děti nastupují z mateřské školky na základní školu, rodičům a dětem se tak výrazně mění režim, u kterého chvíli trvá než se zajede. Do toho přecházejí děti z naší školičky, kde mají 2 tréninky týdně + k tomu nepravidelně utkání, na režim ve kterém se jim zvyšuje čas a počet na 2-3 tréninky týdně + každý víkend utkání. K tomu se většina dětí chce ještě věnovat dalšímu sportu. Navíc se dětem mění formát hry na kterém hrají z 3+0 na 4+1, dále jako ročník 2015 hrají proti dětem okresních týmů, které mají i ročníky 2014 a navíc několik let více zkušeností s tímto formátem. Proto je vždycky tento skok velmi výrazný a chvíli trvá než se v něm všichni zajedeme.

 

Co se nám podařilo:

Podařilo se nám postupně zajet tento režim a naučit se v něm všechno stíhat, dařilo se nám děti rozvíjet po individuální dovednostní stránce (ovládání míče a pohybová kultura), k tomu jsme se pomalu naučili jaké herní situace nás čekají v systému 4+1, včetně hry brankáře. Učili jsme se a upevňovali nová pravidla včetně samostatnosti, podporovali jsme Jáství dětí na hřišti (snaha prosadit se), což se i se zlepšujícími se dovednostmi dařilo. Nastavili + upevnili jsme si základní prvky naší hry jako jsou vosičky (snaha vzít soupeři míč), a sluníčko (neustále být, tak aby mi mohl spoluhráč nahrát, když si bude potřebovat pomoc nahrávkou a nebude si věřit, že herní situaci sám zvládne). Hra brankáře (náš brankář útočí s týmem, když jeho tým má balón).Toto všechno postupně vedlo ke zlepšení hry dětí, většímu držení míče na našich kopačkách, vytváření si brankových příležitostí, snížení počtu obdržených branek a větší samostatnosti dětí.

 

Co se nám nepodařilo:

Rádi bychom v dovednostní kvalitě zejména technikou s míčem už byli mnohem dál.

 

Na čem pracovat dál:

Je třeba ve zlepšování nepolevovat a postupně přidávat další pravidla a nároky nejenom s hrou spojené. Pokračovat v neustálém dovednostím rozvoji, zejména pohybového aparátu a ovládání míče ve vyšších rychlostech a k tomu se naučit zakončovat.

 

Za realizační tým hodnotil Tomáš Beran.