Report U7 z prvního utkání v Okříškách.

V pátek 6.10. jsme sehráli v Okříškách první utkání v počtu 4+1. Kluci se krok za krokem učí tvořit hru v rámci společně nastavovaných pravidel. Proces je to velmi zajímavý a samozřejmě při něm dochází k typickým „fošáckým“ věcem jako např. hra našeho brankáře před brankou soupeře, což pro rodiče může být zvláštní, ale k tomuto věku to patří v případě, že nechceme hráčům diktovat jejich chování na hřišti. Proto klucí potřebují podporu a trpělivost, aby se jejich způsob hry mohl kultivovat přirozeně, nikoli násilně na základě pohledu dospělých.