Spolupracujeme s novým fyzioterapeutickým pracovištěm!

V rámci dalšího rozvoje zdravotnické oblasti jsme jako klub navázali spolupráci s novým fyzioterapeutickým pracovištěm NVK – FYZIO s.r.o., sídlícím na adrese Bráfova 531/37, konkrétně s Mgr. Janem Novákem a s Mgr. Helenou Hanákovou.

Cílem spolupráce je poskytnou našim hráčům i dospělým možnost odborné péče o pohybový aparát jak ve smyslu preventivního posouzení, tak pokud jde úpravu bolestivých stavů nebo doléčení zranění, buď na základě diagnostiky stanovené lékařem nebo v případech nevyžadujících návštěvy u lékaře.

Oba pracovníci kladou důraz na nalezení příčin pohybových potíží, jsou-li neznámé, a jejich efektivní odstranění za aktivní účasti klienta na svém uzdravení, což obvykle umožňuje zkrátit celý léčebný proces na nižší počet návštěv. Osobám ve věku 15 let a starším (U15 a více) se bude věnovat Mgr. Novák, mladším Mgr. Hanáková, jejich profesní profily zde. Mgr. Novák i Mgr. Hanáková absolvovali studium na 2. LF UK, kde jako přednosta Kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství působí prof. Pavel Kolář.

Výhodnost spolupráce s NVK – FYZIO s.r.o. spatřujeme v odborné erudici i praxi obou fyzioterapeutů, zaručující kvalitu poskytované péče, a také v poměrně krátkých objednacích termínech bez dlouhých čekacích lhůt. Platby jsou v hotovosti dle ceníku pracoviště, více na www.nvk-fyzio.cz. To již zahájilo svou činnost.

V případě, že se naše nabídka týká právě vás, můžete se objednat sami nebo přes trenéra příslušného družstva na čísle 777 621 922 nebo emailem na adrese novakrok@seznam.cz nebo na čísle 737 639 331 nebo e-mailem na heldvorakova@gmail.com.

PROFILY

Mgr. Jan Novák

Mgr. Helena Hanáková