Foška do nové sezóny již s „A“ týmem!

Do nové sezóny vstupuje Foška s horkou novinkou. V neděli 21. 8. 2016 vyběhne historicky poprvé na hřiště fošácké mužstvo mužů. Proč se Foška rozhodla založit po 18 letech mužskou kategorii, co ji k tomu vedlo a jaké má ambice? Na to jsme se zeptali Luďka Procházky a Martina Daňka.

Proč se Foška rozhodla založit mužskou kategorii?
Luděk Procházka: „Jak jsme již veřejnost informovali vloni, vedení města nám odebralo nemalou část finanční podpory a zařadilo nás do sportovních organizací druhé kategorie s odůvodněním, že nedostatečně reprezentujeme Třebíč tím, že nemáme družstvo mužů. Tak teď ho máme. Druhý důvod je, že plníme přání dětí a rodičů moci pokračovat ve Fošce i v dospělosti.“

Co je cílem mužů pro tuto sezónu a jak jste získávali hráče?
Martin Daněk: „Mezi hlavní cíle první sezony mužů patří formování tohoto týmu směrem do budoucna dle hodnot Fotbalové školy. Tedy již na začátku jsme odfiltrovali zájemce, u kterých hrozilo chování, které by nebylo dobrým vzorem pro mládež. Snad se povede celou sezonou projít dle nastavených hodnot a pravidel. No a sportovním cílem je radost všech zúčastněných a postup.“

Jak může tým mužů pomoci Fošce do budoucna?
Luděk Procházka: „V duchu citátu amerického romanopisce 19. století Nathaniela Hawthorneho: ‚Budoucnost je plna výzev a nadějí.‘ je tým mužů výzvou k překonání sebe sama pro jeho nynější hráče a nadějí na vyšší soutěže pro ty, kteří do něho budou postupně přicházet z mladších družstev Fošky.“

Jaké jsou ambice mužského týmu a získali jste nějaké zajímavé hráče, kteří by mohli být lákadlem pro diváky?
Martin Daněk: „Každý hráč nového týmu je zajímavý bez ohledu na to, kdo je jak kvalitní fotbalista. Máme zástupce všech věků a úrovní a to je skvělé. Lákadlem pro diváky jsou bezesporu všichni.“

Těšíme se tedy na novou krev do našich řad a přejeme do sezóny mnoho zdaru! 🙂