Hodnocení soutěžní sezóny trenérem U12 V. Dvořákem

Jaké byly cíle pro letošní sezónu?
„Cíle pro letošní sezónu vycházely ze změny velikosti hřiště a počtu hráčů na něm. Z tohoto pohledu jsme se tak v trénincích a zápasech už zaměřovali kromě individuálních schopností a dovedností i na součinnost hráčů a možnosti jejich zapojení v ofenzivní a defenzivní činnosti. Dále se s větší náročností soupeřů v soutěži SPSM ukázala jako zásadní témata, neustálého zapojení a aktivita hráčů či odpojení se od výsledků a zaměření na vlastní herní rozvoj.“

Čeho se povedlo v sezóně povedlo docílit a kde máme rezervy?
„Během sezóny jsme si dokázali, že pokud nebudeme vypínat a budeme neustále zapojení do hry, můžeme být vyrovnaným soupeřem většině týmu v soutěži. V některých aspektech hry jako je např. konstruktivita nebo řešení situací 1v1 jsme dokonce své soupeře v mnoha zápasech převyšovali. Rezervy vidím v pohybových schopnostech a dovednostech, v naivitě při řešení některých situací, v zaměření pozornosti na výsledek na úkor herních cílů a dále v přístupu k tréninkovému procesu, kdy aktivita na trénincích bohužel neodpovídá zápasovému tempu (rychlost, tvrdost, zaujetí). Brzdí nás také nekonzistentnost výkonů, kdy se po určitý čas zaměřujeme na danou činnost a je vidět i progres, ale pak přijde nějaký zlom a mi úplně zapomeneme na zkušenosti a návyky, které jsme si doposud vytvořili.“

Jaké další kroky by měly následovat a co by mělo být podle vás zaměřením se do dalšího roku?
„V dalším roce budeme samozřejmě pracovat na odstranění výše uvedených brzd. Je potřeba docílit větší účasti a aktivity na trénincích, tak abychom byli připraveni na zápasové tempo. Ve hře se zaměříme na zefektivnění rozhodovacího procesu, abychom byli schopni adekvátně volit individuální, či součinnostní řešení kdekoliv na hřišti a dále na nedostatky v individuální technice, kde nás také tlačí pata. A v neposlední řadě pak chceme pracovat na mentálním nastavení, kdy je potřeba vytvořit tým táhnoucí za jeden provaz a taktéž společně přebírající zodpovědnost za své konání.“