Hodnocení soutěžní sezóny U9 trenérem T. Růžičkou

Jaké byly cíle pro letošní sezónu?
„Zvýšení počtu hráčů, zapojit hráče z vesnic do tréninkové ho procesu, rozvoj herních činností jednotlivců, konfrontace proti republikovým týmům, zlepšovat vztahy v týmu (hráči, rodiče).“

Čeho se povedlo v sezóně povedlo docílit a kde máme rezervy?
„Výrazné zlepšení v HČJ (herní činnosti jednotlivce). V konfrontaci s republikovou úrovni pořád velká rezerva, navýšení o 3 nové hráče v kádru, zapojení  hráčů z vesnic na nemistrovských utkání, spolupráce s rodiči – respektování nastavených pravidel.“