Prázdniny se dají využít různě. Třeba k prohlubování vztahů mezi ročníky

Během zimní sezony jsme několikrát využili nedělní dopoledne k tomu, abychom místo výjezdů na turnaje do větší dálky raději strávili čas spolu i s dalšími ročníky volnou hrou dle nám vyhovujících pravidel (více branek, pořád se hraje, pohodová atmosféra,…). To se nám velmi osvědčilo a vrcholem bylo sezvání dětí ze všech ročníků (těch kteří neodjeli na jarní prázdniny a jsou zdraví a chce se jim).

V neděli 3.3. se tak potkali děti od ročníku 2008 do ročníku 2013 a hráli různé formy her v různých podobách – namíchaní mladší a starší spolu, mladší jen spolu a starší jen spolu, se zapojením dech pobírajících trenérů apod. Koncept se velmi osvědčil a považujeme čas strávený těmito hrami za velmi efektivní.