U12: Hodnocení podzimní části sezóny

Seznam zápasů

U12 - Mladší žáci "B"


Hodnocení podzimní části sezóny soutěžního ročníku 2021/22
Hodnocení bych rozdělil do několika sekcí:
 • Trénink – docházka, pojetí, výstupy
 • Zápas – herní tvář, naplňování a realizace témat, výsledky vs. výsledky
 • Skupinové procesy a pravidla
 • Hodnocení individualit

TRÉNINK

Pojetí tréninků bych hodnotil spíše kladně. Z kluků je cítit chuť trénovat, pojetí tréninku od kluků je pestré – umí se uvolnit, umí zapnout, umí se navnadit, ale umí i vypnout. Kluci jako skupina se sice dokáží vzájemně korekturovat a směrovat takovým způsobem, aby měl trénink kvalitu, pečlivost i nasazení, ale někdy je to na můj vkus až často na popud trenéra, pakliže v tom módu nejsou. Nicméně pak se už regulují navzájem. Rád bych zapracoval s kluky na tom, aby během celého tréninku vnímali jeho vývoj a uměli včas se vzájemně usměrnit, či se povzbudit, aby z tréninku vytěžili maximum a odcházeli z tréninku s pocitem, že vydali své maximum (což neznamená se vždy sedřít z kůže, ale zkrátka činnosti provádět s maximální pečlivostí/zaujetím/soustředěností).

Docházka je velmi různorodá a nevnímám to moc pozitivně z hlediska celku, neboť tématům, kterým se v tréninku věnujeme, doprovází pravidelná absence vícero hráčů a neposouváme se tak rychle, jak bych očekával. Každopádně kluci se věnují i dalším sportům a mají další sportovní zájmy, což je naprosto v pořádku a dokáží tím zase vyvážit jiné aspekty, kterými rostou v obratnosti, vnímavosti, síle apod.

V tréninku jsme prolínali několik témat. V první řadě jsme šli po tom, aby pro nás bylo automatické hrát ve vysoké intenzitě a vysokém tempu. V další fázi jsme šli po tom, abychom velmi rychle reagovali na změnu herní situace (ztráta míče, nebo její zisk). Následek to mělo mít takový, aby bylo z nás cítit, že jsme hladoví po míči a chceme být ti, kdo má o míč velký zájem, chce tvořit a chce vyhrávat.

V dalších fázích jsme pracovali samozřejmě na rozvoji dovedností jednotlivce v herních situacích (1 na 1, 1 na 2), abychom stále budovali kvalitní jednotlivce, jež budou zvyšovat i kvalitu skupiny a postavíme dobré základy pro součinnost.

Z utkání jsme vypozorovali několik oblastí, které nám dělali potíže a nedovolovaly nám se posouvat bez tohoto dále – rozehrávka od brankáře (zde stále ještě máme potíže s výběrem místa a aktivitou poté, co si nás soupeř obsadí a budeme s tím nadále pracovat). Další tématem bylo převzetí míče (také se to stává naším dlouhodobějším tématem a budeme se tomu intenzivně věnovat). Poté přihrávka – velmi mnoho nadějně se rozvíjejících akcí v zápase nám zmařila nepřesná přihrávka, zejména její přesnost, vhodnost, razance.

Ale nevěnovali jsme se pouze činnostem, které nás brzdí, ale i těm, které chceme, aby nás prezentovali – jistota při ovládání míče, změny směru s míčem, obcházení, nekompromisní zakončení, konstruktivní odebírání míče a zakládání rychlých útoků, tvořivost při vytváření herních příležitostí.

ZÁPAS
Jelikož jsme přešli na větší formát hřiště a větší počet hráčů, bylo naším úkolem se zadaptovat a vnímat odpovědnosti a úkoly na jednotlivých pozicích a nacházet si nějaké predispozice hráčů k některým pozicím a pracovat s nimi tak, abychom věděli, jak se na jednotlivých pozicích chovat, jaké nám poskytují možnosti a na co si dávat pozor. To samozřejmě není otázka pouze této sezóny, ale je třeba mít základní povědomí (např. jak se chováme pozičně, když získáme míč, nebo když ho ztratíme; zajišťování; výměny pozic; přechodové fáze apod.)
Do utkání si chceme nastavovat herní tvář, kde se budeme budovat jako hráči, kteří postupně se stávají lepším a lepším týmem, který se snaží hrát konstruktivně, tvořivě, odvážně, nápaditě a přesto rozhodně a sebejistě. Tomuto jsme podřídili mnohé a často jsme tomu obětovali i výsledek ve smyslu skóre v utkání, neboť je pro nás klíčový rozvoj v těchto aspektech a uvědomujeme si, že takový herní styl přináší svá rizika, kterými můžeme občas „bolestně zaplatit“.
Uvědomujeme si odpovědnost v tom, že chyby jsou součást procesu, ale za tím vším by měla stát touha ovládat dovednosti na takové úrovni, aby se z nás stali jedinci, kteří disponují sebedůvěrou, protože si uvědomují, jaké dovednosti umí a také si uvědomují jejich hodnotu (co pro to museli udělat, obětovat, aby je získali). Cílem je následně uplatňování dovedností nejen ve fotbale, ale v životě. Pochybuji totiž, že se odvážný a sebejistý jedinec tvoří tak, že ho budu nabádat, aby se v těžkých situacích míče (problému) zbavil, zakopl ho daleko od sebe, nebo ze strachu přehazoval odpovědnost přehazoval na někoho jiného, jen abych nebyl ten, kdo to zkazí. NE! To je to, co je třeba zkousnout. Zpočátku bude chyb hodně a bude nás to z jistého pohledu stát mnohé, ale chyb by mělo ubývat a misky vah se převážit na naši stranu, protože jedno je jisté – pokud bych od sebe míče vždy odkopával v těžkých situacích, těžko se je někdy naučím řešit a to samé si myslím, že platí i v životě.
Tři pilíře! 1. Držet v zápase co nejvíce míč, protože když ho budeme držet my, my určujeme, co se bude dít a můžeme tvořit. 2. Když ho ztratíme, okamžitě věnujeme úsilí tomu, abychom ho získali zpět! 3. Jsme nekompromisní v zakončení! Po tom půjdeme dlouhodobě a k tomu se váží další nástavby.
V zápasech budeme dále pracovat s tím, kolik místa si děláme kolem soupeře, když máme míč, abychom využili plochu hřiště a soupeři ztížili cestu k míči. Když ho ztratíme, naším úkolem je zmenšovat soupeři prostor tak, aby neměl kudy tvořit a my si mohli vzít míč zpět. Následně rozvíjet způsoby, jak překonávat soupeřovu obranu a zapojovat co nejvíce hráčů do útočení a zároveň jsme uměli útok kontrolovat a nebyla to bezhlavá hurá akce bez zajištění.
SKUPINOVÉ PROCESY
Primární bylo nastavit pravidla, která povedou k dalšímu stupni odpovědnosti za svůj sport a přípravu na něj (trénink, zápas aj.) Jedním z faktorů jsou vztahy (chování k sobě), čas, chování k prostoru, který využíváme (udržování pořádku/úklid), vnímání toho, že chování jednotlivce má dopad na skupinu.
Další fází bylo nastavovat a moderovat to, že se kluci učí hodnotit navzájem. To nám zabere více pozornosti, abychom začali chápat smysl hodnocení – k čemu má vést, jak zacházet se slovy a co si z nich vzít.
INDIVIDUÁLNÍ HODNOCENÍ
Zde budu vypichovat pouze nejvýraznější rysy
Gruszka Matyáš – MOZEK
 • Maty je jeden z nejinteligentnějších hráčů v týmu, který umí výborně číst hru, plánovat, a pohotově reagovat. Velmi pozitivně vnímám jeho celkovou samostatnost i mimo hřiště, kterou si umí poradit s různými typy situací, které mu jistě časem přinesou své velké ovoce pro život!
Hadraba Jakub – RŮSŤÁK
 • Dlouho jsem hledal pojmenování a nenapadlo mě nic výstižnějšího, než „Růsťák“, protože za dobu, co je Kuba s námi se posouvá stále a plynule v různých oblastech hry i pojetí. Líbí se mi, že se Kuba posouvá v rostoucí odvaze si dovolit, jít do kontaktu, být v centru dění. Jsem rád, že si toho všímají a cení to i kluci, že Kuba je čím dál více odvážnější a umí vzít odpovědnost ve hře i na sebe.
Hlouch Milan – ELEGÁN
 • Milda mě nadchl svou zaujatostí a soustředěností na to, co dělá. Jsou na něm vidět výrazné pokroky a sledovat jeho pohyb je parádní. Jeho ladnost, elegance a zároveň rychlost pohybu z něj činí pro soupeře obávaným hráčem, od kterého je těžké odhadnout, co kdy čekat.
Hotový Denis – STMELOVAČ
 • Deni se ujal velmi odpovědně a svědomitě velmi těžké role, kterou kapitán je. Pochopil, že základem úspěchu jsou dobré vztahy a je spravedlivým, vnímavým a důvtipným typem, který se umí ptát, umí naslouchat a umí dát najevo, že mu na klucích záleží.
Jančok Václav – DRAKOBIJEC
 • Vašík patří na hřišti mezi jednoznačné lídry. Jeho velký hlad, touha vyhrávat a umět na sebe vzít zodpovědnost je vždy svým způsobem velké sousto, protože od takových hráčů se vždy hodně očekává. Hold každému, kdo má tu odvahu toto nést a umět tato sousta přežvýkávat. Být v tomto věku, nechtěl bych být v kůži soupeře a hrát proti Vášovi, ale na druhou ano, protože bych měl možnost se dost naučit.
Jurka Patrik – PRACANT
 • Tichá voda břehy mele. Páťa je náš tichý pracant, který svou pracovitostí bude mít velkou devizu do života, ať už bude dělat cokoliv. Víme, že za úspěchy často stojí disciplinovanost, která je obzvlášť v dnešní době drahá komodita a ta Páťovi nechybí. Přeji Páťovi hodně trpělivosti a mít někde vzadu na paměti motiv, proč to všechno dělá!
Kirchdorfer Adam – TICHÁ VODA
 • Adama není slyšet, ale když jde do akce, pořád ho není slyšet, ale je ho ve hře pozitivně cítit a vidět. Adamova zarputilost dodává našemu týmu takový punc respektu, že my, Fošáci, se nevzdáváme! Líbí se mi, že za jakékoliv situace, i když je Adam v některých situacích nervózní, neustoupí z konstruktivity a vždy se snaží vyřešit situaci ve prospěch týmu a toho si cením! Protože dělat to, z čeho máme obavy, ale vidíme v tom smysl, chce velkou odvahu.
Lapeš Martin – VYTRVALEC
 • Rád bych hned na úvod se chtěl vyhnout pochopení tohoto slova jako vytrvalého běžce, ale chápejme to jako vytrvalce, který trpělivě maká a dotahuje věci do konce a neodchází od nich, dokud prostě nebudou hotové! Dovednosti, které si ukazujeme a dáváme si k nim různá zaměření – u Lapíka je cítit, že s tím pracuje a neustále se to snaží za všech situací aplikovat v praxi a tím je pro tuto skupinu velmi důležitý, protože on to pochopil!!!
Peníška Petr – TRPĚLIVEC
 • Peťa mě velmi těší svou trpělivostí, s jakou roste a rozvíjí se. Dovednostně jde sice pomalejšími krůčky, ale dělá je neustále a stále se posouvá. Líbí se mi, že umí vidět herní situaci a umí posunout akci dál. Když vnímám, jaký udělal Peťa pokrok od školičky, tak mám velkou radost, jaký kus cesty Peťa ušel a posouvá se stále dál.
Pokorný Vojtěch – MÁG
 • Pokyho vztah s míčem, to jak dokáže ovládat míč a zároveň už sledovat, co kdo a kam, to umí perfektně Poky. To, jak umí „přemýšlet“ nohama a jak reaguje na to, jak se situace vyvíjí se zlepšuje každým zápasem a obdivuji to, že za každou cenu je Poky konstruktivní a nechce odevzdat míč zadarmo, dokud si není trochu jistý, že tím neposune akci dál. K obdivu je i to, že když se ho ptám, kde by si to chtěl zkusit, nebo zda zahraje to a to – řekne mi to své okřídlené – „Je mi to jedno! Klidně…“ a jde a prostě dělá, co je potřeba!
Růžička Daniel – TVRĎÁK
 • Zatnout, umět skousnout, přejít, přežít a plnit! Není zrovna vhodné si z toho dělat živnost, protože to nekončívá vždy dobře, ale disponovat takovou to silou je často velkou inspirací pro hodně lidí! Umět snést nekomfort, umět občas zatnout zuby a vstát… je to ohromná vzpruha, kterou bych přál Danovi umět využít ku prospěchu svému i okolí, ale nikoliv za cenu sebeobětování, ale krátkodobého překonání tíživých situací, ke kterým se tyto dovednosti hodí!
Vala Dávid – OBJEVITEL
 • Jednak vidím Davču jako našeho budoucího mluvčího, ale především mě na Davčovi baví to, jak ho baví objevovat. Dostane zaměření a jde hledat, jde to najít a rád se dělí o to, co objevuje a jak to vnímá. Také je vidět, že to, co vnímá, vidí, cítí a slyší umí spojit a poměrně rychle se posouvá a rozvíjí se.
Čermák Lukáš – TAHOUN
 • Luka je naše puma, která si číhá na soupeře a pak po ní jde, jak po antilopě. Kdo se trochu orientuje ve zvířecí říši, tak ví, že puma je největší lovec a má při lovu 100% úspěšnost! Nasazení Lukyho, odvaha, kreativita a velký smysl pro herní odpovědnost – mám roli a tu naplňuji tak nejlépe, jak to jde. Vím, kde má role začíná a končí! Líbí se mi také velmi, že Luky o věcech přemýšlí a umí si udělat vlastní názor na témata a umí si je obhájit.
Štraus Tomáš – TALENT
 • Když má Tom svůj den, tak to, jak Tom umí s míčem, to jak ho ovládá a jak proplouvá hřištěm, by si člověk řekl, jak to v jeho podání vypadá tak zatraceně jednoduše, ladně, lehce… Tomáš má velké předpoklady pro to, abychom zírali, co s míčem všechno umí! Těším se, až se Tomáš pro to zapálí a bude chtít se ty dovednosti učit tak, abychom zírali, jak kouzlí.