Setkání s rodiči mladších přípravek 7.9.2021

Seznam zápasů

V úterý 7. 9. 2021 proběhlo na „Kubišce“ první setkání s rodiči mladších přípravek ročníků 2013 a 2014. Byly nastíněny hlavní principy výchovy, jež v našem klubu uplatňujeme a představeny další důležité informace v podobě věkových zvláštností a vývojových specifik dětí v kategorii mladší přípravky.

SK Fotbalová škola v Třebíč vnímá RODIČE jako partnera, který je pro nás nesmírně důležitý.

RODIČ – DÍTĚ – TRENÉR 

My trenéři máme stejný zájem jako rodič, tzn., co nejlepší servis pro Vaše dítě. Nastavili jsme si jedno společné pravidlo, kterého se budeme držet a bude nám pomáhat v naší spolupráci.  To jest OTEVŘENOST, TRANSPARENTNOST a UPŘÍMNOST  v komunikaci. 

V kategorii MLADŠÍ PŘÍPRAVKY U7 – U9 se děti nachází v období ZLATÉHO UČENÍ FOTBALU 7 – 12 let. Jedná se o období největší senzitivity učení, které využíváme k maximálnímu rozvoji potenciálu každého dítěte.

Dále jsme na schůzce dostali k tomu, co hráče učíme, poté jsme se dostali k samotným potřebám dítěte a také k roli trenéra v dané věkové kategorii. Konkrétní obsah a shrnutí probraných témat dostanou rodiče od svých trenérů.

V blízké době nás bude čekat další setkání, tentokrát interaktivnější, na kterém, kromě dalších nových informací, bude prostor pro Vás rodiče.

Děkujeme za hojnou účast a těšíme se na další setkání s Vámi 🙂

Talafa Radomír, Michal Kabeláč, Pavel Chalupa